skip to Main Content
0341-559399 hes@uin-malang.ac.id

PENGUMUMAN SELEKSI BERKAS PENDAFTARAN UJIAN KOMPREHENSIF HBS JANUARI 2019

PENGUMUMAN SELEKSI BERKAS PENDAFTARAN UJIAN KOMPREHENSIF

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH PERIODE II JANUARI GANJIL 2018/2019

         

No

NIM

Nama

Ket.

Berkas

1

15220137

Orivika Anggrain Pangesti

Baru

Lengkap

2

15220087

Dikta Ayu Lestari

Baru

Lengkap

3

15220170

Muhammad Amiluddin Bin Mansor

Baru

Lengkap

4

15220161

Defi Permata Sari

Baru

Lengkap

5

15220189

Siti Laila Zakiyatus S

Baru

Lengkap

6

15220157

Aidin Baharudin Yusuf

Baru

Lengkap

7

15220123

Syamsu Rijal

Baru

Lengkap

8

15220188

Fahimah Choirina

Baru

Lengkap

9

15220015

Randy Maulana Yusuf

Baru

Lengkap

10

15220149

Inayatur Rohmah Sa’idah

Baru

Lengkap

11

15220030

Ahmad Muqowim

Baru

Lengkap

12

15220131

Ali Yahya Firmansyah

Baru

Lengkap

13

15220163

Moh. Fadlurrahman

Baru

Lengkap

14

15220183

Quraisy Vad’aq

Baru

Lengkap

15

15220084

Sofyan Fahmi

Baru

Lengkap

16

13220098

Aprilia Nofianti

Baru

– Filsafat Hukum Islam

17

15220136

Amalina Mashfufah

Baru

Lengkap

18

15220088

Siti Munawaroh

Baru

Lengkap

19

15220086

Novita Andriyani

Baru

Lengkap

20

15220099

Yumna Hasna Azizah

Baru

Lengkap

21

15220085

Lely Sulthoniah

Baru

Lengkap

22

15220158

Latifatul Hasanah

Baru

Lengkap

23

15220103

Dina Setiawati

Baru

Lengkap

24

15220050

Atika Nur Cholifatun Nisa’

Baru

Lengkap

25

15220045

Khusnul Abidatul Adawiyah

Baru

Lengkap

26

15220124

Ni’matul Masruroh

Baru

Lengkap

27

15220043

Farihatul Ummah

Baru

Lengkap

28

15220141

Khoirul Umam Prayogo

Baru

Lengkap

29

15220143

Rizqi Dwi Astuti

Baru

Lengkap

30

15220140

Pontynindya Hyang Aw

Baru

Lengkap

31

15220125

Diana Fahria

Baru

Lengkap

32

15220179

Maria Ulfa

Baru

– Hk. Acara PTUN

33

15220110

Afrashani Salsabila Z.M.

Baru

Lengkap

34

15220128

Septiani Khoirotun Nisak

Baru

Lengkap

35

15220039

Mar’atus Sholikhah

Baru

Lengkap

36

15220021

Ainin Rizky Illahi

Baru

Lengkap

37

15220115

Indri Wahyuningseh

Baru

Lengkap

38

15220080

Ida Piatin

Baru

Lengkap

39

15220066

Ita Novita Sari

Baru

Lengkap

40

15220055

Isnaini Umroifun Afifah

Baru

Lengkap

41

15220081

Luthfi Khoirul Ummami

Baru

Lengkap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No

NIM

Nama

Ket.

Berkas

42

15220106

Izzah Minsyaaturohmah

Baru

Lengkap

43

15220174

Rodhotul Janah

Baru

Lengkap

44

15220117

Daih Akhidzu Mafazan

Baru

Lengkap

45

13220169

Mia Devi Rizqia

Baru

– Kitabah II, Filsafat hk Islam, Hk. Lembaga Keuangan Bank, Toefl/Toafl

46

15220020

Mochammad Amir Hamzah

Baru

Lengkap

47

15220075

Lina Nur Laila

Baru

Lengkap

48

15220078

Mir’atu Rahmadani

Baru

Lengkap

49

15220077

Saaidah Hajjar

Baru

– Transkrip

50

15220042

Meike Ratih Subekti

Baru

Lengkap

51

15220076

Firdausi Nuzulur Rahmah

Baru

Lengkap

52

13220133

Deni Riski Kurniawan

Baru

– PKL

53

13220059

Ilham Habieb

Baru

– Toefl

54

15220015

Saiful Bahri

Baru

Lengkap

55

15220011

Musdalifah

Baru

Lengkap

56

15220112

Rio Rizki Risando

Baru

Lengkap

57

15220028

Zakiyah Anita Firdaus

Baru

Lengkap

58

15220029

Sri Wahyuni

Baru

Lengkap

59

15220036

Durrotun Nafisah

Baru

Lengkap

60

15220031

Laelatul Hasanah

Baru

Lengkap

61

15220040

Sti Aminatus Sakdiyah

Baru

Lengkap

62

15220044

Nur Fa’izah

Baru

Lengkap

63

15220069

Erika Nur Aini

Baru

Lengkap

64

15220014

Anis Husnun Nida’

Baru

Lengkap

65

15220026

Qurrotu Aini

Baru

Lengkap

66

15220027

Rahmat Yusfi

Baru

Lengkap

67

15220013

M. Reyhan Zaky

Baru

Lengkap

68

15220152

Izzah Nadhirotul Munawwaroh

Baru

Lengkap

69

15220142

Imas Fatimatus Sahnia

Baru

Lengkap

70

15220144

M. Sofiul Umam Albar

Baru

Lengkap

71

15220018

Anidya Khana Vinuris

Baru

– PKL

72

15220095

Nur Lailatul Fauziyah

Baru

Lengkap

73

13220189

Ayu Mufriyani

Baru

Lengkap

         

NB.

Terakhir pengumpulan kelengkapan berkas Rabu, 30 Januari 2019 Jam 15.30 WIB.

 

Jika terlambat, berkas tidak akan diproses.

   

This Post Has 0 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top