skip to Main Content
0341-559399 hes@uin-malang.ac.id

Pengumuman Hasil Seleksi Berkas Pendaftaran Ujian Komprehensif Periode Desember Semester Ganjil TA. 2022/ 2023

Pengumuman Hasil Seleksi Berkas Pendaftaran Ujian Komprehensif Periode Desember Semester Ganjil TA. 2022/ 2023 dapat dilihat di bawah ini :

NoNamaNIMKeteranganKekurangan/Keterangan
1Ach. Khudairi19220168Baruberkas hard
2Ahmad Fadhilah 19220178BaruHukum Acara TUN
3Aida Firdausi Nuzula Annama19220077BaruLengkap
4Alifia Risalatusshiyam19220094BaruLengkap
5Alisa Rahmi Qisthiyah 19220192BaruLengkap
6Athi’ Maziidatul Hikmah18220053Baruberkas hard
7Debirosa April Liamita 19220021BaruLengkap
8Devi Annur Asfiyah19220146BaruLengkap
9Dhani Sabiila Islam19220090BaruLengkap
10Dhia Ulya Salsabila19220045BaruLengkap
11Diah Ayu Atika Rahmah19220080BaruLengkap
12Dini Khairuna Norasari19220007BaruPKL
13Etika Silvi Husnia19220095BaruLengkap
14Faizatun Adawiyah 19220027BaruHukum Jaminan
15Faradisyah Anintya Effendy 19220072BaruLengkap
16Hayati Mutmainah19220001BaruLengkap
17Hikmatul Ifah19220194BaruLengkap
18Imanicha Devi19220159BaruLengkap
19Imroatul Maufidah19220182BaruMaharah Qiraah II
20Isnaini Mas’ulah19220032BaruLengkap
21Kartika Nurhidayat19220177BaruLengkap
22Karunia Intan Daratofic19220138BaruLengkap
23Laeli Nuravita19220157BaruLengkap
24Maya Wulandari19220091BaruLengkap
25Moh Zayyin19220152BaruPKL
26Moh. Faizul Fikri19220172BaruMetpen
27Muhamad Faiz Juddin19220049BaruTarikh tasyri’, Hukum jaminan, 3 Mk pilihan
28Muhammad Bima Ari Mufty19220018BaruLengkap
29Muhammad Irfan Aziz Said B19220067BaruSlip pembayaran
30Nurul Wathan 19220011BaruLengkap
31Radhitia Kharisma Putri19220047BaruLengkap
32Rifqatus Salsabila 19220034BaruPKL
33Sayyidatul Ummah19220147BaruPKL
34Selma Rizky Amalia 19220003BaruPKL
35Shaffiyah An’Umillah Hasanati 19220154BaruLengkap
36Siti Nurfaizah19220105BaruLengkap
37Sofi Karina19220142BaruLengkap
38Surya Ningsih19220017BaruLengkap
39Taufikurohman 18220033BaruFiqh&manaj wakaf,
40Ummi Jamilatul Qamariyah19220030Baruberkas hard
41Yazid Afnan Nasrullah18220081BaruLengkap
42Zahra Zarkasyi Putri19220035BaruLengkap
43Zulkifli Rahman Hakim19220169BaruLengkap

NB . :

Pengumpulan kekurangan berkas terakhir Selasa, 27 Desember 2022 jam 15.00 WIB ke Prodi dan email:hbs@uin-malang.ac.id

Back To Top