skip to Main Content
0341-559399 hes@uin-malang.ac.id

Pengumuman Nilai dan Pembimbing Jurnal Ujian Skripsi Periode September Semester Ganjil TA. 2023/ 2024

Pengumuman Nilai dan Pembimbing Jurnal Ujian Skripsi Periode September Semester Ganjil TA. 2023/ 2024 dapat dilihat di bawah ini :

NoNamaNIMSemesterNilaiPembimbing Jurnal
1Ahmad Khotibul Umam19220070IX86Iffaty Nasyi’ah, MH.
2Azizatul Awalin19220086IX84Iffaty Nasyi’ah, MH.
3Imroatul Maufidah19220182IX82Iffaty Nasyi’ah, MH.
4Silvia Handayani Selian19220111IX83H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
5Muhammad Zaky Farhan Al Hilmy17220032XIII76H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
6Mohammad Alfin Choirul Ngibad Ardiansyah17220064XIII81H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
7Laeli Nuravita19220157IX81Mahbub Ainur Rofiq, MH.
8Diah Ayu Atika Rahmah19220080IX90Mahbub Ainur Rofiq, MH.
9Muhammad Irfan Aziz Said B19220067IX88Mahbub Ainur Rofiq, MH.
10Nur Hanina18220003XI81Rizka Amaliah, M.Pd.
11Bella Aprilianto Azizah19220087IX85Rizka Amaliah, M.Pd.
12Surya Ningsih 19220017IX84Dwi Fidhayanti, S.HI., MH.
13Shaffiyah An’umillah Hasanati19220154IX84Dwi Fidhayanti, S.HI., MH.
14Khatibul Umam19220014IX85Ramadhita, M.HI.
15Aulia Ryannisa Wiyanti19220054IX86Ramadhita, M.HI.
Back To Top